Your browser does not support JavaScript!
理財系清單
105學年度

 

本位課程委員名單

嘉威聯合會計師事務所 吳珮瑜  會計師
恆輝會計師事務所 陳宥任  會計師
思源會計師事務所 鍾俊年  經理
誠品會計師事務所 蘇興華  會計師
永信會計師事務所 吳梅英  會計師
力銓會計師事務所 吳進成  會計師
磊山保經股份有限公司 陳瑋諺  主任
南山人壽保險股份有限公司 彭木齡  襄理